tirsdag 7. juni 2011

Søppel

“Vis meg ditt søppel, og jeg skal si deg hvem du er. Eller kanskje: Vis meg hvor mye avfall dere produserer, og jeg skal si dere hva slags samfunn dere har”, sier Thomas Hylland Eriksen i sin siste bok Søppel. Han sier også at søppel er den mest synlige, følbare og duftende av alle modernitetens bivirkninger. Og jo rikere vi blir, jo mer kaster vi.


Søppelet vårt, hvor blir det av? Det blir jo ikke borte ved at vi knyter igjen plastposen og kaster den i søppelcontaineren. Vi vil vel egentlig bare glemme alt det stinkende, slimete, ubehagelige og mange ganger farlige vi forbinder med søppel. Ikke desto mindre vokser søppelmengdene fra år til år. Bare i Norge kaster vi ti ganger så mye nå som for femti år siden.

Thomas Hylland Eriksen har laget en meget opplysende og viktig bok om et emne som har vært et tabu - en bok om søppelets kulturhistorie og utvikling. Han tar opp temaer som: Er søppel ressurser på avveie, hvor går grensen mellom det som er søppel og det som ikke er søppel, kroppens avfall, søppeldynga, synet på rent og urent.

Thomas Hylland Eriksen skriver morsomt treffsikkert om et svært viktig emne – en av modernitetens utilsiktede bivirkninger – søppelet.