torsdag 8. september 2011

Lesekyndighetens dag 8. september


Som vanlig hørte jeg  på P2 i dag. Da ble jeg gjort oppmerksom på at 8. september er FNs internasjonale dag til fremme av lese- og skriveferdigheten.

I Mytekalenderen 8. september
finnes dette sitatet om lesingens gleder:

Jeg leser i taushet, slik at de versene jeg leser og ber kan fylle meg med fryd. Og når gleden ved å skjønne dem gjør meg stum, går jeg som i en drøm inn i en tilstand hvor mine sanser og tanker er konsentrert. Når jeg så har forlenget tausheten en stund, stilner minnenes tummel i mitt hjerte, og mine innerste tanker sender uavbrutt gledesbølger gjennom mitt sinn; disse stiger så plustselig til en fryd i mitt hjerte, langt større enn jeg hadde forventet.

Det var den hellige Isak av Syria som har har gitt oss denne skildringen.