tirsdag 19. april 2016

Verdens bokdag 23. april

Verdens bokdag eller World Book and Copyright Day, ble innstiftet av UNESECO 1995 og hvert år siden markeres den 23. april med aktiviteter over hele verden.


Arrangementer verden over oppmuntrer til lesing og til utgivelse av bøker. Bokdagen kaller på internasjonal solidaritet. FNs verdenserklæring slår fast alle menneskers rett til frie meninger og rett til fritt å skaffe seg informasjon. Disse rettighetene krenkes i mange land der forfattere forfølges, fengsles og henrettes. UNESCO arbeider også for å styrke leseevnen hos folk og verne om forfatteres opphavsrett.


http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Verdens-bok-og-opphavsrettdag


Hentet fra FN-sambandet (2016). http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Verdens-bok-og-opphavsrettdag


I biblioteket feirer vi dagen med gratis bøker, bokstav kjeks og te hele dagen.
VELKOMMEN! Finn en bok til deg selv eller en venn.

God leseopplevelse!

Kilder:
FN-sambandet (2016).Verdens bok- og opphavsrettsdag. http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Verdens-bok-og-opphavsrettdag
Nilsen, Anne Grete. (2015, 13. mai). Verdens Bokdag. I Store norske leksikon. Hentet 18. april 2016 fra https://snl.no/Verdens_bokdag.tirsdag 12. april 2016

Purple Hibiscus av Chimamanda Ngozi Adichie

Hovedpersonen Kambili vokser opp i Nigeria i en velstående familie. Hun har en eldre bror Jaja. Livet deres er velordnet, de har alt de trenger av materielle goder, de bor i vakre omgivelser, de går på en god skole, de har tjenere som varter dem opp. Man kunne tenke seg at Kambili og Jaja kunne leve et godt liv innen disse rammene. Men det som viser seg er at deres far er en fanatisk kristen, og han er utrolig streng og autoritær. De får knapt lov til å besøke sin farfar som ikke er kristen, ja de får stort sett ikke lov til å gjøre annet enn det faren bestemmer for dem. Han holder dem borte fra mange opplevelser som andre ungdommer på deres alder naturlig får ta del i. Faren er likevel ikke bare tyrannisk, for han kan være raus og gavmild med andre utenfor familien.


En kontrast til dette altfor strenge velordnede livet er representert gjennom tante Ifeoma, farens søster, som er universitetslektor og selv har tre barn på samme alder som Kambili og Jaja. Ifeoma er et varmt, forståelsesfullt menneske, hun er velutdannet og frittalende. Hun får overtalt sin bror til å la Jaja og Kambili komme på besøk til seg for en stund. Hos Ifeoma og hennes familie er det latter, diskusjoner rundt bordet, og også en god del kaos. Kambili undrer seg på dette, hvordan er det mulig ha det sånn? Hvorfor er hun selv så gledesløs og uselvstendig? Det er det også andre som undrer seg over. Man kan ane et begynnende opprør. Starten på boka gir oss et frampek og vi blir forespeilet hva som kan komme til å skje.


Romanen er vellykket i å beskrive hovedkarakterenes følelser og skjebne, samtidig som vi får et innblikk i det nigerianske samfunnet med alle sine motsetninger. Det har vært et kupp og de nye makthaverne er brutale og bruker vold mot sivile, de begrenser ytringsfriheten og stenger aviser. Det er mangel på drivstoff og lærere får ikke lønningene sine.

 Denne romanen rommer mye. Jeg syns det var en sterk leseropplevelse, og ikke minst syns jeg det er viktig for meg å se verden fra et annet sted enn vesten av og til.  Romanen ble også nominert til flere priser da den kom ut i 2004.

fredag 1. april 2016

Tore Linne Eriksen: Sør-Afrikas historie

Ny fagbok i biblioteket


Sør-Afrika er en stormakt på det afrikanske kontinentet, og har en særpreget historie med sterke innslag av undertrykking og rasisme. Denne boka er en faglig framstilling som også er skrevet med sikte på alle som er interessert i afrikansk historie og det sørafrikanske samfunnets framtid.

I de første kapitlene møter vi jegere og sankere, europeisk kolonialisme og afrikansk motstand i mange former. Hovedtyngden er lagt på sørafrikansk historie etter 1910, med vekt på landets plass i verdensøkonomien, hvitt mindretallsstyre, apartheid og kampen for frigjøring. De siste kapitlene er viet apartheidregimets sammenbrudd, den vanskelige overgangen til demokrati og den motsetningsfylte utviklingen i «regnbuesamfunnet». En rød tråd gjennom boka er hvordan perspektivene på Sør-Afrikas historie har gjennomgått store forandringer.


Portal forlag 2016.