tirsdag 31. januar 2012

Leseperiode nesten i mål

Klasse 2STD er nå inne i siste fase av leseperioden med Ungdommens kritikerpris 2011-12. De skal ha lest 8 bøker fra november til februar. Thea, Emilie og Michael stilte opp i biblioteket for å dele noen av sine erfaringer når det er ca 3 uker igjen til leseperioden avsluttes 20. februar.

Hvor langt er dere kommet med lesingen?

Thea og Michael har lest seks bøker hver og Emilie har lest fem bøker. De har inntrykk av at de fleste er ivrige, noen i klassen har allerede lest alle åtte bøkene ferdig.

Har det vært vanskelig å finne tid til lesingen?

Klassen har ikke hatt andre norsklekser i denne perioden, så det har gått bra selv om motivasjonen ikke alltid er på topp. Man må sette av tid, være fokusert. Det er ikke helt det samme som lystlesing, så man må bestemme seg for at nå skal jeg lese og legge til rette for det. Åtte bøker kan være litt i overkant mye å komme igjennom. Seks til syv bøker kan være mer passe.

Hvordan har læreren (Karianne) organisert lesepeiodene?

Klassen har fått avspasere i norsktimene for å lese hjemme. Det har fungert bra, elevene får konsentrert seg bedre om lesingen hjemme. De har bare hatt noen få leseøkter på skolen.

Hvordan blir bøkene dere har lest knyttet til vurderingskriterier i norskfaget?

Elevene har kunnet bruke bøkene i besvarelser til to norsktentamener, og læreren har også lagt Skjønnlitterært program til andre klassetrinn istedet for tredje klassetrinn. I det prosjektet skal elevene ha en muntlig gruppeframføring (3-4 elever) av en av bøkene. De får ganske fritt spillerom og kan velge framføringform, for eksempel dramatisere teksten. Dette skal de bruke en fagdag til.
Alle har dessuten skrevet to tekster basert på bøkene, en på bokmål og en på nynorsk.

Tar dere notater underveis når dere leser?

Det blir litt notater. Spesielt under lesingen av diktsamlingen av Rimbereid - Jimmen føltes det nødvendig med notater, og det var nødvendig å lese den teksten flere ganger. Ellers er det viktig å lese nøye og å se etter virkemidler. De ser også på nettet etter omtaler av boka for å få en mening om hva andre syns.
De bøkene man får en god følelse for og som man kan leve seg inn i, husker man som regel også godt, det er alle tre enige om.

Hva slags kvaliteter ved boka er viktige når dere ikke liker en bok?

Lite handlig, handlingen kommer ikke videre, stillstand, ingen høydepunkter er de tingene både Thea, Emilie og Michael trekker fram som lite attraktive. Også starten på boka er viktig, hvis ikke starten er fengslende blir det vanskeligere å fortsette.

Har dere noen favoritter så langt?

Thea stemmer på Imot Naturen av Tomas Espedal, Michael har Ismannen av Anders Bortne som favoritt og Emilie har Gjennom natten av Stig Sæterbakken på førsteplass. Så her er det duket for diskusjoner i klassen allerede.

Har dere begynt å forberede dere i klassen til Storjurymøte i Oslo 23. februar?

Caroline og Kjersti skal være klassens representanter på Storjurymøtet.
Klassen har begynt å velge ut bøker. De har delt klassen inn i åtte grupper, en for hver av bøkene. Hver gruppe forfatter en liten tekst om en av bøkene og presenterer den for resten av klassen. Avstemmingen skjer ved at man stemmer ut bøker til man sitter igjen med tre stykker som klassen blir enige om at de vil stemme fram på Storjurymøtet.

Har dere noen tips til andre som tenker på å være med på et slikt prosjekt?

Stå på! Få lest flest mulig bøker. Ha et åpent sinn og ikke forhåndsdøm bøkene. Ikke bare les bakpå, gjør deg opp en mening, les selv!

Positivt: Det er absolutt mest positivt med å være med, man får lest veldig mange bøker, man får være kritiker og være med på å gi en bok og en forfatter en litterær pris. Dette er noe helt annet enn lystlesning, man har en oppgave og leser på en annen måte. Man blir kjent med mange nye norske forfattere.

Negativt: Litt for mange bøker.

Det var kjempefint at Thea, Emilie og Michael  fra 2STD ville dele disse erfaringene med oss andre som er veldig spendt på hvem som får Ungdommens kritikerpris i år. Den deles ut på Litteraturhuset torsdag 1. mars klokken 10.30 - 16.

onsdag 25. januar 2012

Bli Björk

Jeg har nettopp lest romanen Bli Björk av Mette Karlsvik. Mange kjenner artisten Björk, og romanen handler nettopp om hennes oppvekst på Island og utvikling mot kunsten og musikken.
Jeg syns det er fasinerende å lese en roman som foregår på Island. Mette Karlsvik vever den spesielle naturen med vulkaner og det store allstedsnærværende havet inn i handlinger mellom mennesker på en intens og levende måte. Samtidig får vi en opplevelse av Island i endring på siste halvdel av 1900-tallet med Natobase, amerikanisering av samfunnet og utbygging av kraftverk og industri.

Vi får høre både om hvordan det er å bo i et gammelt eldhus og i nybygde blokker i Reykjavik. Med dette som bakteppe følger vi først Björks foreldre og siden Björk selv. Hun er en søkende ung jente, og finner venner som hun begynner å spille i punkband sammen med.

Mette Kvalsvik er god på de små hverdagsdetaljene som gir oss lesere bilder og hendelser vi kan leve oss inn i og selv være med på å skape en historie. Dette er en biografisk roman, og det er ganske sikkert ikke akkurat slik det var å være Björk, men det er overbevisende fortalt og vi blir revet med. Det ble i alle fall jeg!

Artisten Björk 2011

Det norske samlaget 2011.

Tema:
Oppvekst
Musikk
Island

tirsdag 10. januar 2012

Glede

Nytt år og nye muligheter!
Jeg begynner bloggåret 2012 med et dikt om ikke noe mindre viktig og hverdagslig enn GLEDE.

livet er
glede
knust glede
gammel glede
ny glede
farlig glede
sunn glede
å glede seg
å miste glede
å få glede
å gi glede
få glede
mange gleder
å glede en
å glede to
å glede mange

gled deg!Peter K. Thomsen
Fra Diagnose : menneske, 1998