onsdag 4. juni 2014

Frode Grytten og eit dikt til ungdommen

Frode Grytten. Foto: Hans Jørgen Brun, SamlagetFrode Grytten er en mangslunken forfatter og journalist, og en av våre kjære folkelige forfattere med apell til ungdommen ikke minst.
Han har skrevet både noveller, lyrikk, reiseskildringer og essays, og har dessuten vært aktiv på sosiale medier. En av de mest utlånte nynorskromanene i biblioteket er Bikubesong, kollektivromanen fra 1999, bygd opp omkring menneskeskjebner i murboligen på industristedet Odda. Mange av oss har sett oppsetningen på Det Norske Teatret med musikk av The Smiths som en viktig ingredients.

Diktet som jeg vil dele er kjent fra media etter 22. juli, og kan vel sies å handle om å kjempe, et tema som også er aktuelt i andre situasjoner og andre verdensdeler enn vår egen. Det er et sterkt dikt hvor gjentagelsen er et viktig språklig virkemiddel. Jeg fant det i en ny norskbok: Norsk for yrkesfag 1 & 2
(2014). Aschehoug.

(eit dikt til ungdommen)

skyt meg i venstre arm, og eg skal kalle såret solidaritet
skyt meg i høgre arm, og eg skal kalle arret samhold
skyt meg i kjeven, og eg skal heve røysta mi
skyt meg i kneet, og eg skal reise meg igjen
skyt meg i hofta, og eg skal løpe raskare
skyt meg i brystet, og eg skal jobbe mot all urett
skyt meg i auget, og eg skal sjå verda klarare
skyt meg i øyret, og eg skal høre dei nye røystene synge
skyt meg i hjartet, og eg skal rope: vår kjærleik lever

Frode Grytten