fredag 21. desember 2012

onsdag 5. desember 2012

Å vandre rundt i byen Nem


Simon Strangers bok Mnem fra 2008 er en historie om en fiktiv by kalt Nem, men også så mye, mye mer.
Rammefortellingen er en forfatter som blir spurt om å komme til Nem for å skrive byens historie.

I den prosessen leder han oss gjennom gater og inn i hus og vi blir fortalt en mengde historier om ulike personer. Dette blir flettet sammen med glimt fra verdenshistorien og vitenskapshistorien. Samtidig er det et mysterium som skal løses: Alle sier at byen ble offisielt åpnet i 1959, men det finnes bevis på at byen ble opprettet i 1954. Hvorfor er det vanskelig å finne tilbake til kildene om dette, hva hendte egentlig i de fem årene som er utvisket av byens historie?

Dette er en bok om en fiktiv by, men også en bok om et utopisk samfunn og idealisme. Om hva som går bra og hva som ikke fungerer.

Flere elever har lånt Mnem på biblioteket og anbefalt den til meg, og jeg kan slutte meg til dem som liker boka. Den er på mange måter en fascinerende roman med alle sine krumspring og små historier, både lærerik og fantasifull på en måte som minner litt om Michael Endes bøker. De femhundrede sidene bør ikke avskrekke noen fra å lese den.

Intervju med forfatteren:
http://www.tiden.no/admin/Forfattermateriell/Q9Z10L0%24_115_intervju%20nrk.wmv