tirsdag 13. april 2010

Sofi Oksanen
Sofi Oksanen: UtrenskningSofi Oksanen har blitt kalt Finlands nye forfatterfantom, og det er ikke en dårlig betegnelse.

Hun er en ung finsk-estisk kvinne født 1977, og har allerede har gitt ut tre romaner. To er oversatt til norsk -  Stalins kyr fra 2003 og den siste Utrenskning fra 2009, som hun også vant Nordisk Råds Litteraturpris for  i 2010. Begge romanene er spennende og god lesning. Hvorfor?

Først litt om handlingen i Utrenskning: To kvinner, den eldre Aliide Truu og den unge Zara møtes under spesielle omstendigheter. Aliide finner nemmelig Zara liggende som en forkommen bylt utenfor huset sitt, langt ute på den estiske landsbygda. Hva har hendt med henne?

Historien rulles opp. Det er tildels sterke beskrivelser av undertrykkelse, vold og maktmisbruk. Fortielsens kunst er merkbar i det estisk-sovjetiske samfunnet.


Sentralt er også hverdagsbeskrivelser fra estisk landsbygd med bondebrylluper, overtro og ikke minst: beskrivelse av matlaging, såpekoking, urter som plukkes og tørkes. Dette er viktige sysler for kvinner som er helt avhengig av det de selv klarer å produsere.

Formen er stram og komposisjonen gjør at vi skiftevis hører om de to kvinnenes liv, Aliide og Zara. Dybden og alvoret i historien, humoren og språket gjør den til meget god litteratur.

Estlands historie er et sentralt tema i begge Sofi Oksanens bøker oversatt til norsk, og for meg var det ny og interessant lesing. Den vanskelige situasjonen landet har vært i, okkupert både av nazi-Tyskland og Sovjetunionen er muligens et felt som ikke har blitt beskrevet så inngående skjønnlitterært før.

I et intervju på Litteraturhuset nå i januar 2010, ble Sofi Oksanen spurt om hun regner seg selv som en feministisk forfatter og på det svarte hun et ubetinget ja. Både Utrenskning og Stalins kyr er markante historier om kvinner. I Stalins kyr er Anna hovedpersonen og vi får følge hennes ambivalente forhold til mat på tett hold.

Emneord Utrenskning: Historie – Estland
Prostitusjon/trafficking

Emneord Stalins kyr: Historie – Estland
Spiseforstyrrelser

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar