fredag 18. januar 2013

Å lese, å lytte...

Jeg har nettopp lest en bok om litteratur og hvordan den  på mange måter binder oss mennesker sammen. Å lese er som å komme på innsiden av andre menneskers liv og erfaringer, og samtidig kommer vi også nærmere oss selv.


Boken heter Sammen hver dag og er skrevet av Kaja Schjerven Mollerin. Hun skriver gode essays om blant annet Seamus Heaney, Susan Sontag, George Orwell, Bob Dylan, Arundhati Roy og flere andre. Å lese om litteratur er givende, det gir oss nye perspektiver og åpner for å se et forfatterskap i nye sammenhenger.


I sitatet nedenfor syns jeg hun peker på noe helt essensielt om å lese:


Å lese er en personlig erfaring. Om litteraturen i dag kan påvirke noe som helst, er det vel først og fremst den lesendes opplevelse av eget liv. Men litteraturen gjør oss også oppmerksomme på de livsvilkårene vi som mennesker deler, den lar oss se hvordan tilværelsene våre griper inn i hverandre, og på hvilken måte en felles verden er vevd inn i hver av oss (Mollerin, 2012 s. 9).Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar